100% kagyz materialy bükülen kagyz tutawaçlary

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 3,5mm * 36 sm kagyz patch / Şnurlaryň arasynda 9.5 sm aralyk / 3,5 sm * 19 sm kagyz ýassygy; / Beýleki ululyklary hem düzüp bolýar

Material: 100% kagyz

Reňk: Reňk diagrammasyndaky goňur, ak, gara ýa-da beýleki reňkler.

Gaplamak: Kartonlara gaplanan, karton üçin 2500 jübüt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota flat tekiz kagyz lentany tanatmak

Twister kagyz tutawaçlarymyz 100% kagyzda ýasalýar.

Kagyz haltalary, esasanam azyk kagyz haltalary, kagyz haltalary, egin-eşik kagyz haltalary we ş.m.

Esasy reňki tebigy kraft goňur we ak. Otheröne başga reňkli kagyz şnurlaryny we ak kagyz ýassygy üçin ýelim ýasap bileris. Şeýlelik bilen, siziň saýlamagyňyz üçin köp reňk bar.

Önümiň parametri

Önümiň ady:

Bükülen kagyz tutawaçlary

Ölçegi:

3,5 mm * 36 sm kagyz ýassygy

Şnurlaryň arasynda 9.5 sm aralyk

3,5 sm * 19 sm kagyz ýassygy;

Beýleki ululyklary hem düzüp bolýar

Material:

100% Kagyz

Reňk:

Tebigy Kraft reňk diagrammasyndaky goňur, ak, gara ýa-da beýleki reňkler.

Gaplamak:

Kartonlara gaplanan, karton üçin 2500 jübüt

Aýratynlyk:

100% kagyzdan ýasalan, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan;
arzan bahadan

Owadan görünýär

Arza:

Kagyz söwda haltalary 

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

100% kagyzda, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan /Arzan baha, esasan kagyz haltalary tutawaçdy.

8-Twisted paper handles4
8-Twisted paper handles3

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly. Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: 100% kagyzda ýasalýar.

S: Sizde näçe reňk bar? Reňk düzýärsiňizmi?
J: Reňk diagrammasynda tebigy kraft goňur, ak, gara we beýleki reňkleri öndürip bileris. Reňkini hem sazlap bileris.

S: Gaplamak nähili?
J: Kartonda gaplap bolýar, karton üçin 2500 jübüt.

S: Töleg nähili?
J: TT, PayPal ýa-da Western Union edip bileris ýa-da Alibaba.com-da töläp bileris.

S: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
J: Bizde FSC şahadatnamasy, REACH şahadatnamasy, MSDS bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube