Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Şereketiňiz zawodmy? Näme öndürýärsiň?

Hawa, biz “Dongguan Youheng Packing Products Co., Ltd” zawod. Esasan dürli kagyz ýüpleri we lentalary öndürýäris. Olar kagyz haltalaryň tutawajy hökmünde giňden ulanylýar.

Zawodyňyz nirede?

Aslynda biziň iki zawodymyz bar. Biri Şençzhenen ýa-da Guanç Guangzhouou portuna ýakyn Dongguan şäherinde ýerleşýär; beýleki zawod, Sýamen portuna ýakyn ýerde ýerleşýän Fujian welaýatynyň Zhangangzhouou şäherinde ýerleşýär.

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde FSC şahadatnamasy, Reach şahadatnamasy, MSDS we ş.m.

Önümleriňiz haýsy material?

Önümlerimiziň hemmesi diýen ýaly 100% kagyzda, käbiri täze kagyzda, käbiri gaýtadan işlenen kagyzda ýasalýar. Bularyň hemmesi biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan.

MOQ näme?

Aslynda dürli önümlerde dürli MOQ bar. Adatça, her reňk üçin 20000 metr bolýar. Stocköne aksiýada size zerur reňkli kagyz bar bolsa, başda sizi goldamak üçin MOQ-dan az mukdarda öndürip bileris. MOQ-da gaty berk talap ýok.

Näme töleýärsiňiz?

TT, LC, PayPal, Western Union we ş.m. edip bileris, öz eksport ygtyýarnamamyz bar.


  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube