Pes bahaly ajaýyp açyk reňkli ýalpyldawuk poliester egrilen kagyz şnury

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: diametri 3 mm-den 6 mm-e çenli ýa-da özleşdirilen

Material: PT + Kagyz

Reňk: Ak, gara, mämişi ýa-da özleşdirilen

Gaplamak: rulonda gaplaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota flat tekiz kagyz lentany tanatmak

Şeýle şnur kagyz bilen ýasalýar, ýöne daşarky bölegi PT-de ýasalýar. Bu ýalpyldawuk we owadan, köp markalar şeýle kagyz simlerini kagyz söwda haltalarynyň tutawaçlaryna ulanýarlar.

Esasan doly awtomatiki kagyz halta ýasaýjy maşynda ulanylýar. Bükülen kagyz şnurymyz, kagyz haltalarynyň öndüriliş tizligini anyklamak üçin enjamda oňat gidip bilýän gowy hilli.

Ak, gara, mämişi we ş.m. ýaly köp reňk edip bileris

Önümiň parametri

Önümiň ady:

Poliester örtülen kagyz şnury

Ölçegi:

Diametri 3 mm-den 6 mm-e çenli ýa-da özleşdirilen

Material:

PT + Kagyz

Reňk:

Ak, gara, mämişi ýa-da özleşdirilen

Gaplamak:

Gaplaň

Aýratynlyk:

Amatly baha,

Owadan görünýär,

Awtomatiki kagyz halta ýasaýjy maşyna rahatlyk bilen gidiň

Arza:

Kagyz söwda torbalaryny doly awtomatiki kagyz ýasaýjy maşynda tutawaçlar;

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

PT we Kagyz görnüşinde ýasalýar.

Arzan bahasy we olar doly awtomatiki kagyz halta ýasaýjy maşynda ulanylýar.

Bükülen kagyz şnurymyzyň gowy hilli bolmagy, kagyz halta ýasaýjy maşynyň üstünde oňat hereket edip, önümçiligiň netijeliligini üpjün edip biler.

10-Polyester Wrapping Paper Cord1
10-Polyester Wrapping Paper Cord4

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly. Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: PT we Kagyz görnüşinde ýasalýar.

S: Gaplamak nähili?
J: 3500m ýa-da 5000m rulonda gaplap bolýar.

S: Töleg nähili?
J: TT, PayPal ýa-da Western Union edip bileris ýa-da Alibaba.com-da töläp bileris.

S: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
J: Bizde FSC şahadatnamasy, REACH şahadatnamasy, MSDS bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube