Tebigy gämi goňur ak reňkli tekiz kagyz tutawaçlary tekiz kagyz halta tutawaçlary

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 12mm ýa-da ini 15mm / Şnurlaryň arasynda 9.5 sm aralyk / 4 sm * 15 sm kagyz ýassygy ýa-da 4 sm * 19 sm kagyz ýassygy

Material: 100% kagyz

Reňk: Tebigy Kraft goňur, ak

Gaplamak: Kartonlara gaplanan, karton üçin 2500 jübüt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota flat tekiz kagyz lentany tanatmak

Tekiz kagyz tutawaçlarymyz 100% kagyzda we gyzgyn ereýän ýelimde ýasalýar. Olary 12 mm ini ýa-da 15mm ini bilen ýasap bolýar. Häzirki wagtda diňe goňur we ak reňk öndürip bileris, ýöne köp mukdarda bolsaňyz, reňk hem düzüp bileris.

Kagyz haltalary, esasanam azyk kagyz haltalary, kagyz haltalary, egin-eşik kagyz haltalary we ş.m.

Önümiň parametri

Önümiň ady:

Tekiz kagyz tutawajy

Ölçegi:

Ini 12mm ýa-da 15mm

Şnurlaryň arasynda 9.5 sm aralyk

4 sm * 15 sm kagyz ýassygy ýa-da 4 sm * 19 sm kagyz ýassygy

Material:

100% Kagyz

Reňk:

Tebigy Kraft goňur, ak

Gaplamak:

Kartonlara gaplanan, karton üçin 2500 jübüt

Aýratynlyk:

100% kagyzdan ýasalan, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan;
arzan bahadan

Owadan görünýär

Arza:

Kagyz söwda haltalary 

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

100% kagyzdan ýasalýar, biodegrirlenip we gaýtadan ulanylýar. Arzan baha, esasan kagyz haltalary tutawaçdy.

7-Flat paper handle3
7-Flat paper handle4

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly.

Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: 100% kagyzda, gyz kagyzda ýasalýar.

S: Gaplamak nähili?
J: Ony rulonda gaplap ýa-da gerekli uzynlyga kesip bolýar.

S: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
J: Bizde FSC şahadatnamasy, Reach şahadatnamasy, MSDS we ş.m. bar, şahadatnamalaryň başga talaplary bar bolsa, biz muny siziň üçin edip bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube