Owadan tekiz dilimlenen kagyz gaýyş Köp simli kagyz lentasy butiki kagyz sumkasy tutawajy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 10 setir = ini 12 mm; 12 setir = ini 15 mm;15 setir = ini 18mm

Material: 100% kagyz

Reňk: Tebigy Kraft goňur, ak, gara ýa-da başga reňkler

Gaplamak: Her rulonda 2000m töweregi rulonda gaplanýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota flat tekiz kagyz lentany tanatmak

100% kagyzdan ýasalýar, şeýle gaýyş ýasamak üçin köp kagyz şnurlary birleşdirilýär. Sowgatlary saklamak üçin kagyz göteriji haltalaryň, esasanam Butikdäki kagyz haltalaryň tutawajy hökmünde giňden ulanylýar.

Olarda tebigy kraft goňur, ak, gara we ş.m. ýaly köp reňk bar, ýöne tebigy kraft goňur iň meşhur reňkdir.

Adatça 10 setir, 12 setir we 15 setir bar.

Önümiň parametri

Önümiň ady:

Dilimlenen kagyz gaýyş

Ölçegi:

10 setir = ini 12 mm;

12 setir = ini 15 mm;

15 setir = ini 18mm

Material:

100% Kagyz

Reňk:

Tebigy Kraft goňur, ak, gara ýa-da başga reňkler

Gaplamak:

Her rulonda 2000m töweregi rulonda gaplanýar

Aýratynlyk:

100% kagyzdan ýasalan, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan;
arzan bahadan

Owadan görünýär

Arza:

Kagyz göteriji haltalaryň tutawaçlary

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

100% kagyzdan ýasalýar, biodegrirlenip we gaýtadan ulanylýar.

Ajaýyp, tekiz görnüşde görünýär.

Arzan baha, esasan kagyz haltalary tutawaçdy.

11-Sliced Paper Strap2
11-Sliced Paper Strap4

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly. Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: 100% kagyzda ýasalýar.

S: Sizde näçe reňk bar? Reňk düzýärsiňizmi?
J: Esasan goňur, ak, gara. Emma beýleki reňkleri barlamaly.

S: Gaplamak nähili?
J: Her rulonda 2500m töweregi rulonda gaplanýar.

S: Töleg nähili?
J: TT, PayPal ýa-da Western Union edip bileris ýa-da Alibaba.com-da töläp bileris.

S: Haýsy şahadatnamaňyz bar?
J: Bizde FSC şahadatnamasy, REACH şahadatnamasy, MSDS bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube