Biz hakda

YOUHENG hakda

01

Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

F“Dongguan Youheng Packing Products Co., Ltd” 2010-njy ýylda daşky gurşawa zyýanly kagyz şnurlarynyň hünär öndürijisidir. Zawod Don şäherinde ýerleşýärg2000 inedördül metr önümçilik zawody bilen guan. Önümçilik kuwwatymyzy artdyrmak we has köp müşderä has gowy hyzmat etmek üçin, Fujian welaýatynda 10000 inedördül metr önümçilik zawody bilen ýene bir täze zawod gurýarys. Ösen we innowasion önümçilik tehnologiýasy bilen, köp sanly meşhur içerki kompaniýalar bilen durnukly iş gatnaşyklaryny ýola goýduk we önümler Europeewropa, Eastakyn Gündogara, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. eksport edilýär. Döredilen gününden başlap, hünär kagyzy bermäge bagyşlanýarys. gowy öndürijilikli şnur. Siziň üçin has täze önümleri dizaýn etmek we umumy ösüşimizi gözlemek üçin köp işlemegi dowam etdireris. N.ow bizde 3 sany kagyz kesiji maşyn, 5 sany kagyz ýüplük öndürýän maşyn, 150 sany dokma maşynlary we beýleki ösen kagyz şnurlary bar. Bir gün takmynan 400,000 metr trikota paper kagyz şnurlaryny öndürip bileris, şonuň üçin müşderileriň eltiş wagtynyň talaplaryny kanagatlandyryp bileris we olaryň ygtybarly hyzmatdaşlary bolarys.

 

Önümiň tanyşdyrylyşy

Oesasy önümleriňiz: K.nikagyz şnur, knitted flat kagyz lentasy, örülen kagyz goşa ýüp, Kagyz örülen Webbing, Bir hatar kagyz şnury (diametr 0,3-6mm), iki gezek bükülen kagyz şnury, üç gezek egrilen kagyz şnury, Kagyz gaýyş, Tekiz kagyz şnury, Kagyz rafiýasy, Polyefir bilen örtülen kagyz şnury, Inçe kagyz şnury (diametri 0,3-2mm) we ş.m. Şeýle hem, doly awtomatiki kagyz halta maşynlary we kagyz tutawaç maşynlary üçin diňe ulanylýan kagyz şnuryny üpjün edýäris.

Programmanyň giň gerimi

 Kagyz haltalary, oýunjaklar, dokalan mebel, çyranyň bezegi, senetçilik, sowgat gaplamasy we ş.m.

about

Kompaniýanyň görnüşi

Daşky gurşaw taýdan has amatly önüm döretmek üçin içerki we daşary ýurtly müşderiler bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!


  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube