Täze stil owadan ekologiýa taýdan arassa 100% kagyz materialy trikota Paper kagyz şnurlary kagyz ýüp kagyz kagyz tutawajy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: diametri 3mm-den 8mm ýa-da özleşdirilen

Material: 100% Wirgin kagyzy

Reňk: Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da özleşdirilen

Gaplamak: 950 m töweregi rulonda gaplaň ýa-da zerur uzynlyga bölmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota paper kagyz şnurlaryny tanatmak

Şeýle trikota paper kagyz şnurlary 100% kagyzda ýasalýar, biodegrirlenip we gaýtadan ulanylýar. Olaryň neýlon ýa-da PP ýüplerine meňzeş görnüşleri bar, olaryň ajaýyp çalyşmalary. Şeýle trikota paper kagyz şnurlarymyzda tutawaçly kagyz söwda haltalary 100% ekologiýa taýdan arassa bolar. Onuň bahasy hem gaty amatly, bahasy kän ýokarlanmaz. Paperöne kagyz haltalarynyň hemmesi biodegrirlenip bilner we eartheri goramak üçin elimizden gelenini edýäris.
Onuň reňki durnukly. Kagyz çykarylanda reňk ýasalýar, şonuň üçin reňk ýitirilmeýär.
Softumşak we güýçli. Handumşak el duýgusy bar, ýöne güýçli çekmek güýji bilen. 5 mm diametri üçin 10 kg töweregi saklap bilýär. Şeýlelik bilen, aňsatlyk bilen döwülip biler öýdüp gorkmaň.

Önümiň parametri

Önümiň ady: Trikota Paper kagyz şnurlary
Ölçegi: Diametri 3mm-den 8 mm-e çenli ýa-da özleşdirilen
Material: 100% Wirgin kagyzy
Reňk: Reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da
özleşdirilen
Gaplamak: 950 m töweregi rulonda gaplaňýa-da zerur uzynlyga bölmek
Aýratynlyk: 100% kagyzdan ýasalan, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan;
Owadan görünýär;
Uly çekiş dartgynlygy;
Eliňi gowy duý
Arza: Kagyz söwda haltalarynyň tutawaçlary;
Sowgatlaryň bezegi we gaplanylyşy;
Egin-eşik esbaplary;
Aýakgap we ş.m.
Product figure10

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

100% kagyzdan ýasalýar, biodegrirlenip we gaýtadan ulanylýar. Owadan görünýär, diňe neýlon ýa-da PP ýüplerine meňzeýär. Olar arzan we ýumşak, ýöne güýçli çekmek güýjüne eýe.
Olar, esasan, kagyz halta tutawaçlary hökmünde ulanylýar. Elleri ýasalan kagyz sumkasy, şeýle trikota paper kagyz şnurymyz, ekologiýa taýdan arassa bolar.
Iki ujuna düwün ýa-da düwün edip bolýar. Maslahatlar plastik maslahatlar ýa-da demir maslahatlar bolup biler.
Olar neýlon ýa-da PP ýüpleri gowy çalyşýarlar.

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly. Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, WhatsApp: + 86-15102028436 arkaly habarlaşyp bilersiňiz

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: 100% kagyzda, gyz kagyzda ýasalýar.

S: Sizde näçe reňk bar? Reňk düzýärsiňizmi?
J: Reňk diagrammamyzda takmynan 100 reňk bar we reňki sazlap bileris.

S: Gaplamak nähili?
J: Ony rulonda gaplap ýa-da gerekli uzynlyga kesip bolýar.

S: Töleg nähili?
J: TT, PayPal ýa-da Western Union edip bileris ýa-da Alibaba.com-da töläp bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube