Arzan meşhur awtomatiki öwrümli kagyz şnurly egrilen kagyz sumkasy tutawajy

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: diametri 1 mm-den 6 mm-e çenli ýa-da özleşdirilen

Material: 100% kagyz

Reňk: Tebigy Kraft goňur, ak ýa-da reňk diagrammasyndaky islendik reňk

Gaplamak: rulonda gaplaň

ýa-da zerur uzynlyga bölmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Trikota flat tekiz kagyz lentany tanatmak

Bükülen kagyz şnurymyz 100% kagyzda ýasalýar. Tebigy kraft reňk üçin gaýtadan işlenen kraft kagyzda ýasalýar. Onuň ululygy bolsa 1 mm-den 6 mm-e çenli ýa-da özleşdirilip bilner.
Olary gaýtadan işlemek we biodegrirlemek mümkin, iýmit kagyz haltalary, kagyz haltalary üçin amatly.

1 mm we diametri 1,5 mm ululykdaky egrilen kagyz şnury üçin, köplenç asma, eşikleriň ýa-da başga zatlaryň belliklerini asmak üçin ulanylýar.
2,5 mm-den 5mm ululykdaky egrilen kagyz şnury üçin, esasanam 3,5 mm, olar esasan kagyz haltalarynyň tutawajy hökmünde ulanylýar. Olar doly awtomatiki kagyz halta ýasaýjy maşynda ulanylýar. Bükülen kagyz şnurymyz, kagyz haltalarynyň öndüriliş tizligini anyklamak üçin enjamda oňat gidip bilýän gowy hilli.

Tebigy Kraft goňur, ak we gara iň meşhur reňkler, ýöne reňk diagrammamyzda beýleki 99 reňk bar.

Önümiň parametri

Önümiň ady:

Bükülen kagyz şnury

Ölçegi:

Diametri 1 mm-den 6 mm-e çenli ýa-da özleşdirilen

Material:

100% Kagyz

Reňk:

Tebigy Kraft goňur, ak ýa-da reňk diagrammasyndaky islendik reňk ýa-da özleşdirilen

Gaplamak:

Rolla gaplaň ýa-da zerur uzynlyga bölmek

Aýratynlyk:

100% kagyzdan ýasalan, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan ulanylýan;
arzan bahadan Owadan görünýär

Arza:

Kagyz söwda torbalaryny doly awtomatiki kagyz ýasaýjy maşynda tutawaçlar;
Sowgatlaryň bezegi we gaplanylyşy;
bellikleri asýanlar

6-Twisted Paper Cord2

Önümiň aýratynlygy we ulanylyşy

100% kagyzdan ýasalýar, biodegrirlenip we gaýtadan ulanylýar.

Arzan bahasy we olar doly awtomatiki kagyz halta ýasaýjy maşynda ulanylýar.

Bükülen kagyz şnurymyzyň gowy hilli bolmagy, kagyz halta ýasaýjy maşynyň üstünde oňat hereket edip, önümçiligiň netijeliligini üpjün edip biler.

Eltip bermek we gaplamak

Eltip beriş wagty adatça 15 gün, sargyt edýän mukdaryňyza bagly. Gerekli uzynlygy kesip ýa-da zerur bolanda rulonda gaplap bileris.

Satuwdan soň ýa-da satuwdan öň haýsydyr bir mesele bar bolsa, meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sorag-jogap

S: Haýsy materialdan ýasalýar?
J: 100% kagyzda, gyz kagyzda ýasalýar.

S: Sizde näçe reňk bar? Reňk düzýärsiňizmi?
J: Reňk diagrammamyzda takmynan 100 reňk bar we reňki sazlap bileris.

S: Töleg nähili?
J: TT, PayPal ýa-da Western Union edip bileris ýa-da Alibaba.com-da töläp bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube